De kloof…

Het kan voelen alsof er een kloof zit tussen jou en jouw partner, medemens en/of God. Het kan zelfs dat je die kloof voelt t.a.v. jezelf.

Oorzaak hechtingsproblemen
Soms ‘hapert de verbinding’ en lijkt er een afstand met de ander. Hechtingsproblemen ontstaan vaak in de kindertijd maar komen soms pas aan het licht als men volwassen is. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om kwetsbaar te zijn, je hebt het gevoel dat je in wezen alleen op de wereld bent of je past je aan en vindt het lasting om voor jezelf te kiezen.

Hechtingsproblemen kunnen zich uiten op verschillende gebieden o.a. in:

  • Angst om zich te verbinden
  • Angst voor verlatenheid
  • Geen (vaste) relatie kunnen aangaan
  • Angst voor intimiteit en nabijheid

Therapie bij hechtingsproblemen
Samen met een persoonlijke hulpverlener zul je gaan werken aan de thema’s die voor jou een belemmerende rol spelen in de relatie tot jezelf, God of jouw naasten. Vertrouwen en veiligheid spelen hierin een belangrijke rol. Onze hulpverleners werken cliëntgericht, veiligheid en vertrouwen zijn het uitgangspunt van onze benaderingswijze/ werkwijze.

 

Heb je nog vragen over hechtingsproblemen ? Neem vrijblijvend contact op via info@psyso.nl of bel naar: 06 185 130 75