Part of an extensive series with high school students in a multi-ethnic group. This part is isolated on white.

Je zoon of dochter door de tienerjaren heen loodsen… dat is een spannend, uitdagend en een hachelijk avontuur. Voor tieners een pittige periode in hun leven. Ontdekken wie je bent en wat je wil, omgaan met je omgeving die niet altijd begrijpt wat jij bedoeld.

Veel jongeren van deze leeftijd hebben het heel moeilijk. Veel kinderen weten niet hoe ze moeten omgaan met teleurstellingen, afwijzing en boosheid. Dat komt op allerlei manieren tot uiting: slechte cijfers op school, een verstoorde relatie met hun ouders, opstaan tegen elke vorm van gezag, agressief gedrag, een slecht humeur, ja zelfs pogingen tot zelfmoord. We worden er elke dag mee geconfronteerd – in het gezin, op school en in de maatschappij.

Oorzaak?
Zijn de hoog opgeschroefde eisen in het onderwijs de oorzaak? Of zijn er andere redenen voor dramatisch toenemend drugs- en drankmisbruik, geslachtsziekten en wijd verbreide wanhoop onder tieners?

Mother Arguing With Teenage DaughterWat is er aan de hand?
De kern van het probleem, ligt veelal bij de ouders ,die geen idee hebben hoe ze met hun tieners moeten omgaan. Ze weten niet wat ze moeten verwachten van deze opgeschoten kinderen.
Hoewel de meeste ouders hun tieners werkelijk liefhebben, slagen ze er niet in die liefde zo over te brengen, dat hun kind zich aanvaard en geborgen voelt.

Maar er is hoop ! Ouders die hun kinderen willen geven wat ze werkelijk nodig hebben, kunnen dat wel leren. Als ouders de principes voor het omgaan met tieners in praktijk brengen, maken hun kinderen een grote kans om uit te groeien tot emotioneel wichtige en verantwoordelijke volwassenen in plaats van onvolwassen meerderjarigen.
Therapie:  een steuntje in de rug
Wanneer jullie in het gezin tegen van alles aanlopen is het fijn als je daarbij hulp krijgt. Iemand van buiten jullie gezin kan meedenken met jullie vragen en samen ontdekken wat jij (jullie) nodig hebben.

Heb je vragen over tienerproblemen? Neem vrijblijvend contact op via info@psyso.nl of bel naar 06 185 130 75