Werkwijze van Praktijk Psyso
Praktijk Psyso ziet de begeleiding als een samenwerking tussen therapeut en cliënt. De hulpvraag staat centraal en is het uitgangspunt voor de therapie. Ieder mens is uniek. Daarom is bij Psyso ieder begeleidingstraject cliëntgerichtheid samengesteld. De therapie sluit altijd aan bij jou als uniek persoon.

Intake
U kunt met ons telefonische contact opnemen of via het aanmeldingsformulier. Op basis van uw informatie en behoeften gaan wij kijken hoe we u van dienst kunnen zijn en welke therapeut bij u het beste past. Deze therapeut neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijkt u beiden of het klikt en of onze hulp aansluit bij uw hulpvraag.

Begeleidingsplan
Als u en de therapeut besluiten met elkaar aan de slag te gaan dan wordt er een eerste afspraak gemaakt. In dat gesprek wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Daarin worden de uitgangspunten en de basis voor de begeleiding vastgelegd.

Integratieve therapie
Wat is integratieve therapie?
Praktijk Psyso werkt met diverse therapievormen waarin je als cliënt leert om stap voor stap de verbinding met jezelf te herstellen. Ons uitgangspunt is dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, mogelijke niet verwerkte gebeurtenissen uit het (recente) verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.

Afhankelijk van jouw hulpvraag, kunnen wij verschillende therapievormen inzetten:

KOP-therapie: Kortdurende ondersteuning (ongeveer 8 sessie) bij milde tot matige psychische klachten. De behandeling volgens het KOP-model is kortdurend en wordt veel toegepast binnen de eerste lijn hulpverlening. Binnen de KOP-therapie zijn ook mogelijkheden voor E-health online therapie.

Transactionele Analyse (TA): biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. De therapie is gericht op de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

Systeemtherapie: Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de client word bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel bij individuele clienten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden.
‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de client uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’.
Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de client met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen uitgenodigd worden bij de gesprekken en om samen uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’.

Emotional Focus therapie (EFT): richt zich op emoties, begrijpen van liefde, waardering, aandacht en de verbinding binnen de diverse relaties in jouw leven of in de partnerrelatie.

Houd me vast cursus: een kortdurende training van 8 avonden gericht op het verbeteren van de verbinding in de partnerrelatie. In deze training gaan de partners aan de slag om hun relatie gezonder te maken. Misschien is er te weinig contact en communicatie of juist te veel. De partners zijn elkaar geleidelijk aan het kwijtraken terwijl ze juist verlanger naar meer verbondenheid…..

Gestalt therapie: actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awareness (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten.

Beeldcommunicatie therapie: een verzamelnaam voor een techniek, die therapeutisch gebruik maakt van verbeelding, van de fantasie in het spel en van andere vormen van beeldend of creatief bezig zijn.
De beeldtaal van het kind, jongere of een volwassene kan op verschillende manieren worden uitgedrukt; verbaal in fantasieën, gedichten, dromen, verhalen en non-verbaal in tekeningen, spel en gebaren; door ze vorm te geven uit de cliënt zijn innerlijke beleving. Tevens is het een uitnodiging tot een gesprek om op symbolische en daardoor verhulde wijze in de eigen taal te spreken over ervaringen, vragen en problemen die er mee samen hangen.

Rots en Water trainingen: Rots en Water is een trainingsprogramma voor kinderen en jongeren. Het kan beschouwd worden als een weerbaarheidstraining, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve mentale en sociale vaardigheden”.

Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT). Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie staat voor hulpverlening die persoonlijk en ervaringsgericht is. Het richt zich op wat een cliënt in huis heeft om zijn problemen zelf te hanteren. Wanneer mensen voelen waar hun kracht zit zijn zij meer gemotiveerd hun problemen zelf aan te pakken. De Psyso therapeut moet wat de cliënt al in huis heeft versterken, wat hij niet in huis maar wel nodig heeft aanbrengen en wat hem aan destructief gedrag in de weg staat om zijn problemen zelf op te lossen ombuigen naar meer constructief gedrag.

De nadruk ligt daarbij op een persoonlijk betrokken, zelfbewuste, krachtige werkende therapeut, die ervaring heeft hoe hij de cliënt en diens netwerk in beweging moet krijgen.

Waarmee kunnen de therapeuten van Psyso jou helpen?
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.