Door de samenwerking met diverse therapeuten, psychologen en andere specialisten ontstaat een breed aanbod van psychosociale hulp. Hulp bij depressiviteit, angst of identiteitsproblemen. Burn out en relatieproblematiek. Daarnaast kan ook begeleiding worden geboden aan echtparen waar zij samen worstelen met de individuele problemen van hun partner of dreigen vast te lopen in hun relatie. Ook bieden wij ouders, kinderen en tieners ondersteuning in de opvoeding en de problemen die je als tiener kan meemaken. Door de verdere groei van ons netwerk zullen de mogelijkheden voor hulp in de komende tijd verder toenemen. Te denken valt aan speltherapie en specifieke hulp rondom rouwverwerking.

Onze hulpverlening, op basis van een christelijke identiteit, is toegankelijk voor iedereen ongeacht wel of geen geloofsovertuiging. Wij hanteren geen wachtlijst.

Bij Psyso kan je terecht met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Als u zich aanmeldt voor hulp krijgt u na een voorgesprek een advies welke ondersteuning/therapie wij het beste bij jou of jullie past. Je krijgt een behandelaar toegewezen die ervaring heeft met jouw problemen. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op, waarin jouw doelen/wensen/verlangens in worden opgenomen. Zo weet je waar we aan gaan werken en waar we naar toe willen.

Onze christelijke levensvisie is onze inspiratiebron. Vanuit die visie willen wij iedereen op professionele wijze begeleiden. Als je christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de therapeut dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het waardevol om God en je geloof te betrekken bij de veranderingen in je leven. Misschien heb je vragen over het geloof en de plek die God heeft in je leven.
Wanneer je geen christen bent ben je natuurlijk ook van harte welkom. Wij geloven dat ieder mens vrij is om zelf zijn of haar keuzes te maken. Wij hopen dat je jezelf vrij kunt voelen met de levensovertuigingen die jij hebt.

John den Boer
John den BoerPsychosociaal therapeut
John is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en HBO maatschappelijk werker. Hij werkt al jaren in de Geestelijke Gezondheidszorg waarvan de laatste jaren als directeur/bestuurder. Door de praktijk Psyso is hij weer actief in de hulpverlening en biedt individuele- en relatie therapie aan. Het laatste door de EFT methodiek. Houd me vast trainingen zijn daar een onderdeel van. Het werken vanuit zijn christen heeft voor hem een belangijke waarde.
Hilde van Dam
Hilde van DamPsychosociaal therapeut
Hilde van Dam is al vele jaren psychosociaal therapeut en heeft een eigen christelijke praktijk “Maranatha”.
 
Annette Bettonviel
Annette BettonvielPsychosociaal therapeut
Annette Bettonviel heeft een ruime ervaring in het maatschappelijk werk. Maakt zelf deel uit van een samengesteld gezin. Is een Rots en Water coach voor kinderen en heeft al jaren haar christelijke praktijk “Opnieuw Verbonden”. Werkt als therapeut ook met EFT methoden
 
Julie van Leeuwen
Julie van LeeuwenPsychosociaal therapeut
Julie van Leeuwen heeft veel ervaring opgedaan bij maatschappelijke zorginstellingen, als o.a. ambulant hulpverlener en met haar eigen praktijk “De Toevlucht”als psychosociaal therapeut .

Voor de vergoeding wordt geen beroep gedaan op financiering door gemeenten en zorgverzekeraars. Het kennismakingsgesprek is gratis De kosten voor een gesprek zijn v.a. € 60,00 en afhankelijk van de duur en de samenstelling. In eerste instantie is het uitgangspunt dat er ongeveer 6 gesprekken worden gevoerd binnen een traject. De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen. Waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing.

Psyso start een spreekuur op woensdagmorgen van 9.00-10.00uur.

Hulpvragers kunnen zich hiervoor aanmelden maar mogen ook vrij inlopen. In dit spreekuur is max 15 minuten per client beschikbaar waarin een gratis kennismakingsgesprek kan plaatsvinden zoals gebruikelijk is in onze aanmeldprocedure.

Doelgroep: Hulpvragers die zich orienteren of Psyso mogelijk een aanbod heeft dat aansluit bij problemen die worden ervaren.

Volwassenen en jongeren > 16 jaar kunnen zich zelfstandig melden. Jongeren < 16 jaar laten zich zo mogelijk vergezellen door ouder of voogd.

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoeken van het spreekuur.