Door de samenwerking met diverse therapeuten, psychologen en andere specialisten ontstaat een breed aanbod van psychosociale hulp. Hulp bij depressiviteit, angst of identiteitsproblemen. Burn out en relatieproblematiek. Daarnaast kan ook begeleiding worden geboden aan echtparen waar zij samen worstelen met de individuele problemen van hun partner of dreigen vast te lopen in hun relatie. Ook bieden wij ouders, kinderen en tieners ondersteuning in de opvoeding en de problemen die je als tiener kan meemaken. Door de verdere groei van ons netwerk zullen de mogelijkheden voor hulp in de komende tijd verder toenemen. Te denken valt aan speltherapie en specifieke hulp rondom rouwverwerking.

Onze hulpverlening, op basis van een christelijke identiteit, is toegankelijk voor iedereen ongeacht wel of geen geloofsovertuiging. Wij hanteren geen wachtlijst.

Bij Psyso kan je terecht met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Als u zich aanmeldt voor hulp krijgt u na een voorgesprek een advies welke ondersteuning/therapie wij het beste bij jou of jullie past. Je krijgt een behandelaar toegewezen die ervaring heeft met jouw problemen. De behandelaar stelt samen met u een behandelplan op, waarin jouw doelen/wensen/verlangens in worden opgenomen. Zo weet je waar we aan gaan werken en waar we naar toe willen.

Onze christelijke levensvisie is onze inspiratiebron. Vanuit die visie willen wij iedereen op professionele wijze begeleiden. Als je christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de therapeut dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het waardevol om God en je geloof te betrekken bij de veranderingen in je leven. Misschien heb je vragen over het geloof en de plek die God heeft in je leven.
Wanneer je geen christen bent ben je natuurlijk ook van harte welkom. Wij geloven dat ieder mens vrij is om zelf zijn of haar keuzes te maken. Wij hopen dat je jezelf vrij kunt voelen met de levensovertuigingen die jij hebt.

John den Boer
John den BoerPsychosociaal therapeut
John den Boer is recent gestart met Psyso Praktijk voor christelijke therapie en coaching.
Hilde van Dam
Hilde van DamPsychosociaal therapeut
Hilde van Dam heeft al jaren de christelijke praktijk “Maranatha”.
 
Annette Bettonviel
Annette BettonvielPsychosociaal therapeut
Annette Bettonviel heeft al jaren de christelijke praktijk “opnieuw verbonden”.
 
Julie van Leeuwen
Julie van LeeuwenPsychosociaal therapeut
Julie van Leeuwen heeft al jaren een christelijke praktijk.

Voor de vergoeding wordt geen beroep gedaan op financiering door gemeenten en zorgverzekeraars. Het kennismakingsgesprek is gratis De kosten voor een gesprek zijn v.a. € 60,00 en afhankelijk van de duur en de samenstelling. In eerste instantie is het uitgangspunt dat er 5 gesprekken worden gevoerd binnen een traject. De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen. Waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing.