Bij Psyso in Arnhem en Doesburg werken diverse christelijke therapeuten, christelijke psychologen en andere specialisten samen waardoor we een breed aanbod aan ondersteuning kunnen aanbieden bij relatietherapie of individuele therapie voor volwassen en jongeren.

Zoals hulp bij burn-out, depressiviteit, diverse vormen van verslaving, angst, suïcidale gedachten of identiteitsproblemen. Ook bieden wij ouders, kinderen en tieners ondersteuning in de opvoeding en de problemen waar je als tiener tegenaan kan lopen.

Onze hulpverlening, op basis van een christelijke identiteit, is toegankelijk voor iedereen ongeacht wel of geen geloofsovertuiging. Wij hanteren geen wachtlijst.

Bij Psyso kan je terecht met al je vragen en problemen. Als u zich aanmeldt voor hulp krijgt u na een voorgesprek een advies welke ondersteuning/therapie wij het beste bij jou of jullie past.

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.

Onze christelijke levensvisie is onze inspiratiebron. Vanuit die visie willen wij iedereen op professionele wijze begeleiden. Als je christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de therapeut dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het waardevol om God en je geloof te betrekken bij de veranderingen in je leven.

Wanneer je geen christen bent ben je ook van harte welkom. Wij geloven dat ieder mens vrij is om zelf zijn of haar keuzes te maken. Wij hopen dat je jezelf vrij kunt voelen met de levensovertuigingen die jij hebt.

John den Boer
John den BoerPsychosociaal therapeut
John is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en HBO maatschappelijk werker. Hij werkt al jaren in de Geestelijke Gezondheidszorg ook als bestuurder. Door de praktijk Psyso is hij weer actief in de hulpverlening en biedt individuele- en relatietherapie aan. Opgeleid als Emotional Focus Therapeut (EFT). De Houd me vast trainingen zijn daar een onderdeel van. Het werken vanuit zijn christen heeft voor hem een belangijke waarde.
Annette Bettonviel
Annette BettonvielPsychosociaal therapeut
Annette Bettonviel heeft een ruime ervaring in het (school) maatschappelijk werk. Maakt zelf deel uit van een samengesteld gezin. Is een Rots en Water coach voor kinderen en heeft al jaren haar christelijke praktijk “Opnieuw Verbonden”. Werkt als relatietherapeut ook met EFT methoden
 

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.

Of u in aanmerking komt voor de vergoeding van de therapie is afhankelijk of u een aanvullend ziektekosten pakket heeft afgesloten. De individuele therapie valt onder de psychosociale begeleiding (alternatieve zorgpakket zorgverzekeraars)
Het standaard tarief voor individuele therapie kost € 75,00 en duurt gemiddeld 60 minuten. Relatietherapie duurt gemiddeld 1,5 uur en wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Hiervoor geldt een tarief van € 85,00.

De duur van de therapie wordt zo kort en zo lang als nodig gehouden. In eerste instantie is het uitgangspunt dat er ongeveer 6 tot 8 gesprekken worden gevoerd binnen een traject. De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen. Waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing. Wij helpen u graag.

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.