Werkwijze van Psyso
Praktijk Psyso ziet de begeleiding als een samenwerking tussen therapeut/begeleider en cliënt. De hulpvraag staat centraal en is het uitgangspunt voor de hulpverlening. Ieder mens is uniek. Daarom is bij Psyso ieder begeleidingstraject cliëntgerichtheid samengesteld. De hulpverlening sluit altijd aan bij jou als uniek persoon.

Intake
U kunt met ons telefonische contact opnemen of door een mail te sturen. Op basis van uw informatie en behoeften gaan wij kijken hoe we u van dienst kunnen zijn en welke hulpverlener bij u het beste past. Deze hulpverlener neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijkt u beiden of het klikt en of onze hulp aansluit bij uw hulpvraag.

Begeleidingsplan
Als u en de therapeut besluiten met elkaar aan de slag te gaan dan wordt er een eerste afspraak gemaakt. In dat gesprek wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Daarin worden de uitgangspunten en de basis voor de begeleiding vastgelegd. In de begeleiding wordt gewerkt aan doelen die aansluiten bij de problemen die u ervaart.

Therapie

Praktijk Psyso werkt met diverse therapievormen waarin je als cliënt leert om stap voor stap de verbinding met jezelf te herstellen. Ons uitgangspunt is dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, mogelijke niet verwerkte gebeurtenissen uit het (recente) verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.

Afhankelijk van jouw hulpvraag, kunnen wij verschillende therapievormen inzetten:

KOP-therapie: Kortdurende ondersteuning (ongeveer 8 sessie) bij milde tot matige psychische klachten. De therapie volgens het KOP-model is kortdurend en wordt veel toegepast binnen de eerste lijn hulpverlening.

Transactionele Analyse (TA): biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. De therapie is gericht op de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

 Emotional Focus therapie (EFT): Is een vorm van relatietherapie die zich richt op emoties, begrijpen van liefde, waardering, aandacht en de verbinding binnen de diverse relaties in jouw leven of in de partnerrelatie.

Houd me vast cursus: een kortdurende training van 8 avonden gericht op het verbeteren van de verbinding in de partnerrelatie. In deze training gaan de partners aan de slag om hun relatie gezonder te maken. Misschien is er te weinig contact en communicatie of juist te veel. De partners zijn elkaar geleidelijk aan het kwijtraken terwijl ze juist verlanger naar meer verbondenheid…..

Gestalt therapie: actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awareness (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten.

Rots en Water trainingen: Rots en Water is een trainingsprogramma voor kinderen en jongeren. Het kan beschouwd worden als een weerbaarheidstraining, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve mentale en sociale vaardigheden”.

Waarmee kunnen de hulpverleners van Psyso jou helpen?
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.