Het doel van pastorale Counseling:

 

  • Het herstellen van je relatie met God en je naaste.
  • Het counselen / helpen naar een geestelijke volwassenheid vanuit de Bijbel.

 

De counseling helpt je om te ontdekken wat Gods bedoeling is met je situatie en hoe je daarmee in de praktijk om kunt gaan.

Je krijgt handvatten om vervolgens zelf aan de slag te gaan in de tussenliggende tijd van een gesprek en de volgende afspraak.

Onderwerpen zoals je identiteit, bezorgdheid, hoop voor alle problemen, twijfel, schuld en schuldgevoelens, angst vergeving wat en hoe ? e.d  komen aan bod.

Samen gaan we op weg in het vertrouwen dat God in je situatie met je meegaat.