Begeleiding individueel in de Wmo en Jeugdwet  is gericht op a) het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven; b) de participatie in de samenleving van personen met een beperking of met chronische psychische, psychosociale of psychiatrische problemen. Doe een aanvraag bij wijkteam of zorgloket in uw gemeente.
Burn-out klachten kunnen komen door een te hoge werkdruk, te hoge verwachtingen, moeilijk “nee” kunnen zeggen, nare sfeer op je werk. Het kan ook een combinatie zijn van werk en een overbelasting in je privé-leven. Bij een sterfgeval, zorg voor anderen of een ingrijpende gebeurtenis.
Bij burn-out beheersen deze klachten je leven. Fysiek ben je vaak niet meer instaat om de strijd met je ratio aan te gaan en irreële gedachten en gevoelens kunnen je leven totaal op zijn kop zetten.
Incest/seksueel misbruik zorgt onherroepelijk voor veel pijn, angst, lichamelijke en geestelijke schade. Het raakt je in je diepste wezen en brengt schade toe die niet vanzelf herstelt.
Wij, als therapeuten van Praktijk Psyso, geloven dat er hoop voor je is: hoop op herstel. Als jij hiervan iets in je leven herkent willen wij je graag helpen met de verwerking hiervan. Gun jezelf deze weg van herstel. Dat heeft waarde voor nu, maar ook voor je hele verdere leven.
De vorming van een samengesteld gezin onderstreept dat verlies nog eens extra doordat kinderen van gescheiden ouders blijven in eerste instantie hopen. Ze hopen dat het toch weer goed komt maar als papa of mama een nieuw relatie krijgt geeft dat dubbele gevoelens.
Leven in een samengesteld gezin kan moeilijk zijn en wij willen daarin graag ondersteuning bieden en helpend zijn. Uit ervaring weten wij tegen welke problemen je aan kan lopen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.
De counseling helpt je om te ontdekken wat Gods bedoeling is met je situatie en hoe je daarmee in de praktijk om kunt gaan.Onderwerpen zoals je identiteit, bezorgdheid, hoop voor alle problemen, twijfel, schuld en schuldgevoelens, angst vergeving wat en hoe komen aan bod.
Samen gaan we op weg in het vertrouwen dat God in je situatie met je meegaat.
Veel mensen voelen zich wel eens angstig, lusteloos of depressief, dit kan verschillende redenen hebben.  Als angst, lusteloze en depressieve gevoelens langer dan twee weken aanhouden dan kan het raadzaam zijn hulp te zoeken.
Iedere relatie heeft zijn hoogte en diepte punten. Ongeveer 80% van de Nederlanders ervaart relatieproblemen!!
Heb je ook zo’n wens om weer ontspannen met je partner om te gaan? Als problemen zich binnen een relatie opstapelen en je kunt elkaar niet meer bereiken. Dat is het moment om hulp te gaan zoeken
Verdriet dat binnen blijft, wordt ongemerkt groter en groter. Net zolang totdat het teveel wordt. En dan loop je vast. De één wordt boos, de ander troosteloos. Of je voelt helemaal niets meer. Therapie helpt bij het verwerken wat je hebt meegemaakt. Wij bieden u graag hulp door individuele gesprekken of door deel te nemen aan een groep waarbinnen u met elkaar het verlies kunt delen en van elkaar kunt leren hoe u verder kunt met verlies en verdriet. 

Een afschrikwekkende gebeurtenis die in één klap de wereld die we kunnen verandert en die ons hulpeloos maakt en emotioneel overweldigt.

Verwerken van een trauma door te leren je veilig te voelen (weten) bij begripvolle mensen om je heen die liefdevol dichtbij mogen komen.

Leven in Nederland in een multiculturele samenleving en werken met verschillende culturen vraagt om een andere inzet. Dat eist investeren in sterke relaties, meer begrip, nauwkeurige communicatie, persoonlijke contacten en respect hebben op waarden en normen van elkaar. Deze aspecten zijn uitgangspunt voor ons werk.