Psyso wil er vóór elkaar zijn

Bij Psyso in Arnhem en Doesburg werken diverse therapeuten, psychologen en andere specialisten samen waardoor we een breed aanbod aan ondersteuning kunnen aanbieden bij relatietherapie of individuele therapie voor volwassen en jongeren.

Psyso biedt ook ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassen. Ook gezinsbegeleiding is mogelijk. Onze ambulante begeleiders komen dan, als u dat wilt, bij u thuis. De financiering is mogelijk via de gemeente waar u woont of uw ouders gevestigd zijn.

Onze hulpverlening, op basis van een christelijke identiteit, is toegankelijk voor iedereen ongeacht wel of geen geloofsovertuiging. Wij hanteren geen wachtlijst.

Bij Psyso kun je terecht met al je vragen en problemen. Als u zich aanmeldt voor hulp krijgt u na een voorgesprek een advies welke ondersteuning/therapie het beste bij jou of jullie past.

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.

Onze christelijke levensvisie is onze inspiratiebron. Vanuit die visie willen wij iedereen op professionele wijze begeleiden. Als je christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de therapeut dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het waardevol om God en je geloof te betrekken bij de veranderingen in je leven.

Wanneer je geen christen bent ben je ook van harte welkom. Wij geloven dat ieder mens vrij is om zelf zijn of haar keuzes te maken. Wij hopen dat je jezelf vrij kunt voelen met de levensovertuigingen die jij hebt.

John den Boer
John den Boer Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en EFT therapeut
Annette Bettonviel
Annette BettonvielPsychosociaal- en EFT therapeut
 
Hilde van Dam
Hilde van DamPsychosociaal therapeut
 
Mirjam Groenewoud
Mirjam GroenewoudPastoraal counselor  - partner 'Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)'
 
Mariette Huizinga
Mariette Huizingarouwtherapeute
Jan Henk Geerts
Jan Henk GeertsCounselor, coach en EFT therapeut
 

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.

Voor een deel van onze hulpverlening is een vergoeding mogelijk. Begeleiding vanuit WMO of Jeugdwet wordt vergoed vanuit uw woongemeente, Een deel wordt echter ook niet vergoed. Dit vindt u ook terug in ons tarievenoverzicht. Of u in aanmerking komt voor de vergoeding van de therapie via de zorgverzekeraar  is afhankelijk of u een aanvullende verzekering  heeft afgesloten. De individuele therapie valt dan onder de psychosociale begeleiding (alternatieve zorgpakket zorgverzekeraars)
Klik hier voor de actuele tarieven.

De duur van de therapie hangt af van uw behoefte en de ervaren problematiek.  Het uitgangspunt dat er ongeveer 6 tot 8 gesprekken worden gevoerd binnen een traject. De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen. Waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing. Wij helpen u graag.

Meer informatie nodig? Vul onderstaand informatie- en/of aanmeldformulier in.