Psyso voor Psychisch en Sociaal welzijn
in samenwerking met Sada Hulpverlening

 – Kom je er samen niet meer uit in je relatie?

 – Worstel je met de opvoeding van je kinderen ?

 – Red je het op dit moment niet alleen?

 – Worstel je met geloofsvragen?

 – Houdt verdriet en gemis niet op?

 – Kom je uit een andere cultuur

De medewerkers van Psyso ondersteunen je graag als je in deze fase van je leven een duwtje in de rug nodig hebt.

Wij bieden begeleiding voor jongeren en volwassen en (samengestelde) gezinnen in regio Arnhem en Nijmegen.

Psyso is een kleine organisatie. Wij werken met een team van oprecht betrokkken medewerkers. Vanuit onze christelijke indentiteit willen wij ons inzetten voor jou.

Wij hanteren geen lange wachtlijsten. Een tegemoetkoming in de kosten is vaak mogelijk via een aanvullende zorgverzekering of via jouw gemeente vanuit de WMO of Jeugdwet.

Onze christelijke levensvisie is onze inspiratiebron. Vanuit die visie willen wij iedereen op professionele wijze begeleiden. Als je christen bent en het geloof in God belangrijk is in je leven, is het fijn als de hulpverlener dat begrijpt en deelt. Misschien vind je het waardevol om God en je geloof te betrekken bij de veranderingen in je leven.

Mensen uit alle culturen en religies zijn van harte welkom. Wij geloven dat ieder mens vrij is om zelf zijn of haar keuzes te maken. Wij hopen dat je jezelf vrij kunt voelen met de levensovertuigingen die jij hebt.

John den Boer
John den Boer Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en EFT therapeut
Annette Bettonviel
Annette BettonvielPsychosociaal- en EFT therapeut
Mirjam Groenewoud
Mirjam GroenewoudPastoraal counselor - partner 'Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)'
Mariette Huizinga
Mariette Huizingarouwtherapeute
Jan Henk Geerts
Jan Henk GeertsCounselor, coach en EFT therapeut
Hilde van Dam
Hilde van DamPsychosociaal therapeut
 

Voor een deel van onze hulpverlening is een vergoeding mogelijk. Begeleiding vanuit WMO of Jeugdwet wordt vergoed vanuit uw woongemeente, Een deel wordt echter ook niet vergoed. Dit vindt u ook terug in ons tarievenoverzicht. Of u in aanmerking komt voor de vergoeding van de therapie via de zorgverzekeraar  is afhankelijk of u een aanvullende verzekering  heeft afgesloten. De individuele therapie valt dan onder de psychosociale begeleiding (alternatieve zorgpakket zorgverzekeraars)
Klik hier voor de actuele tarieven.

De duur van de therapie hangt af van uw behoefte en de ervaren problematiek.  Het uitgangspunt dat er ongeveer 6 tot 8 gesprekken worden gevoerd binnen een traject. De kosten kunnen zo nodig gespreid worden betaald naar vermogen. Waar een bijdrage niet mogelijk is wordt gezocht naar een individuele oplossing. Wij helpen u graag.

Contact of meer informatie ?

Bel met 085 – 130 45 34 of mail naar info@ psyso.nl