Group of different families together of all races

 

Wat is een samengesteld gezin?
Een samengesteld gezin is anders dan een traditioneel gezin. Het is bijzonder omdat de vreugde van een nieuwe relatie altijd omgeven is door een rouwrand van verlies. Een eerdere relatie/huwelijk is verbroken door een verdrietige scheiding of doordat één van de ouders niet meer leeft.

Fundament van verlies
De vorming van een samengesteld gezin onderstreept dat verlies nog eens extra doordat kinderen van gescheiden ouders blijven in eerste instantie hopen. Ze hopen dat het toch weer goed komt maar als papa of mama een nieuw relatie krijgt geeft dat dubbele gevoelens. Een kind ervaart naast blijdschap ook gevoelens van teleurstelling en boosheid. Het kost vaak veel tijd voordat er weer ruimte is voor een nieuw samenlevingsverband.

Bloedband
Niet alle gezinsleden zijn met elkaar verbonden door een bloedband. Het is soms net een ‘fusie” van verschillende culturen. Doen we de dingen op onze of jullie manier. Naast verrijking en verdieping, geeft dit soms ook onenigheid of strijd. Dit is pijnlijk maar ook begrijpelijk. Na de 1e fase van hoop en blijdschap komt dan een fase van ergernis en soms verdriet.

Therapie voor een Samengesteld gezin
Leven in een samengesteld gezin kan moeilijk zijn en wij willen daarin graag ondersteuning bieden en helpend zijn. Uit ervaring weten wij tegen welke problemen je aan kan lopen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.

 

relatiecursus-buttonHerken je de volgende problemen?

  • als jullie het niet eens kunnen worden over de opvoeding in jullie (nieuwe) gezin
  • als je het idee hebt te vaak op je tenen te moeten lopen
  • als een ex-partner het vormen van een nieuw gezin in de weg staat
  • als je moeite hebt met je stiefkinderen of zij met jouw kinderen
  • als je te vaak met elkaar in een negatieve spiraal terecht komt

Wij brengen samen met jou de processen en knelpunten in beeld aan de hand van een behandelplan waarbij ieder gezinslid met zijn of haar pijn en behoeften wordt gezien. Gun jezelf hierbij ondersteuning!