Houd me vast – cursus voor echtparen

De Houd me vast cursus is ontwikkeld vanuit het Amerikaanse Emotionally Focus Therapie (EFT) en is een nieuwe relatietherapie. De cursus en de therapie is gericht op verbetering van de emotionele verbondenheid in een relatie en om de onderliggende hechtingsangsten en onbeantwoorde hechtingsbehoeftes te bereiken.

De therapeut helpt het echtpaar om deze met elkaar te bespreken en erop te reageren. Emotionele wonden worden bespreekbaar, gezien, vergeven en herstelt.

Wat is EFT? – Emotionele Focus Therapie

  • helpt je om reacties van je partner te begrijpen.
  • helpt je om eigen behoeften te begrijpen en deze te uiten.
  • helpt je om de onderlinge communicatiepatronen te begrijpen en te gaan groeien met Gods woord als basis.

Voorbeeld uit de praktijk
Peter en Marjolein hebben ze aangemeld voor de Houd me Vast training. Tijdens het eerste gesprek blijkt dat ze het regelmatig oneens zijn en daarin soms ook conflicten hebben. De laatste onenigheid was vorige week toen Martin de vuilnisbak niet buiten had gezet omdat hij zijn mail aan het beantwoorden was. De discussie duurde een half uur, waarin Peter zich verdedigde door uit te leggen waarom hij het niet had gedaan en Sandra bleef herhalen dat zij het al zo vaak had gevraagd en dat hij zich niet aan zijn taken hield. Nadat dit een tijdje heen en weer ging, gaf Marjolein het op. Peter wist ook niet waarom het weer niet was gelukt.

Volgens hem gaat het vaak zo in hun relatie en uiteindelijk worden ze daar allebei niet gelukkiger van. Soms denken ze allebei hoe moet dit verder? We lopen vast in bepaalde patronen en het lukt niet om dit te voorkomen of te stoppen.

Ook vanuit hun geloof willen ze graag dat er nog een andere weg is: ze willen graag dat de liefde weer meer terugkomt in hun relatie…. 

In bovengenoemd voorbeeld laten zowel Marjolein als Peter “hechtingsgedrag” zien. Marjolein heeft het gevoel haar partner niet te kunnen bereiken en ze probeert vanuit boosheid contact met Peter te maken. Ook bij Peter wordt zijn gehechtheid geactiveerd. Terwijl Marjolein boos met haar partner contact zoekt, toon Peter juist een vermijdende of terugtrekkende reactie. Doordat Peter zich terugtrekt beschermt hij zich tegen de boosheid van Marjolein, waardoor Marjolein nog bozer wordt en er geen ruimte is voor contact/verbondenheid.

Hoe ben jij gehecht?
Iedereen is op zijn eigen manier gehecht aan anderen. We kunnen meer of minder gehecht zijn aan anderen. We kunnen gezond en veilig gehecht zijn of ongezond en onveilig gehecht zijn. Ruwweg zijn er vier stijlen van gehecht zijn te onderscheiden: één gezonde stijl en (helaas) drie ongezonde stijlen.*

De stijl van gehecht zijn wordt al in ons jonge leven ontwikkeld en vormt de basis voor de manier waarop we met onszelf en met anderen omgaan en de manier waarop we emoties toelaten of afweren. Gehechtheid, toelaten van emoties en de manier waarop we met onszelf en anderen omgaan gaan komen in wie we zijn allemaal samen.

Herken je dit?
Blijf niet samen aanmodderen. Gun jullie relatie APK en krijg nieuwe inzichten in de vastgeroeste of pijnlijke patronen.

Wij begrijpen dat het geen gemakkelijke beslissing is om hulp te zoeken, en dat jullie aarzelen om een ondersteuning te zoeken. Wij willen je aanmoedigen om dit wel te doen zodat jullie niet meer alleen met de problemen hoeven te ploeteren of ervoor weg te blijven lopen!

Door ondersteuning van een therapeut krijgen jullie inzichten in de moeizame processen van twijfel, verdriet, rouw en pijn en werken we samen aan nieuwe inzichten in jullie relatie.

Meer informatie over de komende “Houd me Vast” cursus?  Mail info@psyso.nl of bel ons 06 – 46 787 969 voor de volgende startdatums.